Güncel Gelişme Detayı

14/5/2018 Tarihli ve 2018/11750 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1148) - 14.06.2019

R.Gazete No: 30802

R.G. Tarihi: 15.6.2019

 

Karar Sayısı: 1148

Karar Tarihi: 14.6.2019

 

14/5/2018 tarihli ve 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

14/5/2018 TARİHLİ VE 2018/11750 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARINDA

 DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR 1

 

MADDE 1- 14/5/2018 tarihli ve 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan "10.000 TL" ibaresi "15.000 TL" şeklinde değiştirilmiştir.

Yeni Aracın Özel Tüketim Vergisi Matrahı (TL)

Terkin Edilecek Özel

Tüketim Vergisi Tutarı (TL)

Matrahı 70.000 TL'yi aşmayanlar için

15.000

Matrahı 70.000 TL'yi aşıp, 120.000 TL'yi aşmayanlar için

12.000

Matrahı 120.000 TL'yi aşanlar için

0

 

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Güncel Gelişmeler